Wskazanie sposobów egzekucji we wniosku egzekucyjnym.

Strona główna » Wskazanie sposobów egzekucji we wniosku egzekucyjnym.
Wierzyciel składający do komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji nie musi wskazywać sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Wniosek egzekucyjny umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, poza egzekucją z nieruchomości. Wierzyciel, który ma zamiar przeprowadzić egzekucję z nieruchomości, musi złożyć stosowny wniosek o jej wszczęcie ze wskazaniem numeru księgi wieczystej.Wierzyciel oczywiście może wskazać sposoby egzekucji, z których ma być prowadzone postępowanie egzekucyjne np. wyraźnie wskazać jako sposób egzekucji tylko np. z rachunku bankowego, wierzytelności i wynagrodzenia za pracę – z pominięciem ruchomości, z którymi mogą się wiązać dodatkowe koszty np. dojazdu.
Wierzyciel składający do komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji nie musi wskazywać sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Wniosek egzekucyjny umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, poza egzekucją z nieruchomości. Wierzyciel, który ma zamiar przeprowadzić egzekucję z nieruchomości, musi złożyć stosowny wniosek o jej wszczęcie ze wskazaniem numeru księgi wieczystej.
Wierzyciel oczywiście może wskazać sposoby egzekucji, z których ma być prowadzone postępowanie egzekucyjne np. wyraźnie wskazać jako sposób egzekucji tylko np. z rachunku bankowego, wierzytelności i wynagrodzenia za pracę – z pominięciem ruchomości, z którymi mogą się wiązać dodatkowe koszty np. dojazdu.
Wierzyciel składający do komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji nie musi wskazywać sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Wniosek egzekucyjny umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, poza egzekucją z nieruchomości. Wierzyciel, który ma zamiar przeprowadzić egzekucję z nieruchomości, musi złożyć stosowny wniosek o jej wszczęcie ze wskazaniem numeru księgi wieczystej.
Wierzyciel oczywiście może wskazać sposoby egzekucji, z których ma być prowadzone postępowanie egzekucyjne np. wyraźnie wskazać jako sposób egzekucji tylko np. z rachunku bankowego, wierzytelności i wynagrodzenia za pracę – z pominięciem ruchomości, z którymi mogą się wiązać dodatkowe koszty np. dojazdu.
Komornik sądowy stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika i w przypadku , gdy egzekucja z jednej części majątku dłużnika wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może złożyć wniosek do organu egzekucyjnego o zawieszenie egzekucji z pozostałej części majątku np. poprzez egzekucję z wynagrodzenia za pracę zadłużenie zostanie spłacone w krótkim czasie- tym samym, zasadny jest wniosek o zawieszenie egzekucji  z ruchomości np. z zajętego samochodu.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych