Adwokat w sprawach rozwodowych

Rozwiązanie małżeństwa przez sąd orzekane jest, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, że małżonkowie nie są już związani ze sobą więzią fizyczną, gospodarczą ani duchową. Aby rozwiązać małżeństwo przeprowadzane są sprawy rozwodowe, w których rozstrzyga sąd.

Jak przebiega rozwód?

Proces rozwiązania związku małżeńskiego rozpoczyna się od złożenia przez jedną ze stron pozwu o rozwód. Adwokat może pomóc przy sporządzeniu tego pisma i odpowiedzi na nie. Powinno ono zawierać informacje na temat powoda i pozwanego, a także wnioski m.in. dotyczące orzekania o winę, władzy rodzicielskiej, alimentów na małoletnie dzieci. W załącznikach powinny znaleźć się dokumenty, takie jak akt małżeństwa, akt urodzenia czy zaświadczenie o zarobkach oraz inne, mogące mieć znaczenie w sprawie rozwodowej.

Sporządzenie lub odpowiedź na pozew rozwodowy to nie jedyny etap postępowania, w którym pomocny może okazać się adwokat. Rozwód odbywa się podczas rozprawy, na której sąd przesłuchuje stronę powodową i pozwaną. Możliwe jest przeprowadzenie dłuższego postępowania dowodowego z udziałem świadków i analizy materiałów. Adwokat rozwodowy może pomóc zarówno w procesie gromadzenia odpowiednich dowodów i przygotowywania się do sprawy, jak i na sali sądowej, reprezentując jednego z małżonków.

Jaka jest rola adwokata w trakcie postępowania rozwodowego?

Zdarza się, że któraś ze stron decyduje się na rozmowę z prawnikiem dopiero po pierwszej rozprawie o rozwód. Częściej spotyka się jednak sytuacje, w której Klient chce zasięgnąć porady prawnej jeszcze przed wstąpieniem na drogę sądową.

Zakres pomocy, jakiej adwokat może udzielić podczas sprawy o rozwód, dotyczy m.in.:

  • porządzenia pozwu zgodnego z wymogami formalnymi,
  • zapoznawanie strony z obowiązującymi przepisami, bieżące objaśnianie wszelkich wątpliwości związanych ze stanem prawnym współmałżonków i ich dzieci,
  • propozycji rozwiązania kwestii dotyczących podziału majątku, alimentów na małoletnie dzieci,
  • odwołania się od niesatysfakcjonującego wyroku.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych