Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego jest jednym z najczęściej popełnianych czynów zabronionych na polskich drogach. Czasami jesteśmy pewni, że ze względu na upływ czasu dzielący nas od wczorajszej imprezy, możemy prowadzić samochód. Jednak podczas kontroli drogowej okazuje się, że w wydychanym powietrzu nadal występuje stężenie alkoholu. Zdarzają się także sytuacje, że nasi klienci z różnych powodów świadomie prowadzą pojazd pod wpływem alkoholu, a jego ilość we krwi wcale nie jest śladowa.

Bez względu na wagę i charakter Twojego problemu jesteśmy w stanie pomóc w każdej sprawie związanej z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu na każdym etapie postępowania – od momentu zatrzymania prawa jazdy, aż po wyrok w Sądzie. Adwokat Żary Jarosław Wróblewski posiada wieloletnie doświadczenie związane z reprezentowaniem swoich klientów w Żarach, Żaganiu czy Zielonej Górze.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu – wykroczenie czy przestępstwo?

Należy zwrócić uwagę na fakt, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu zakwalifikowane będzie jako wykroczenie lub przestępstwo – w zależności od ilości alkoholu wykrytego w Twoim organizmie. Innymi słowy – od zawartości alkoholu w Twoim organizmie zależy to, czy Twój czyn podlegać będzie pod Kodeks Wykroczeń czy pod Kodeks Karny. Jeśli w trakcie popełnienia czynu byłeś w stanie nietrzeźwości, to wówczas twój czyn będzie zakwalifikowany jako przestępstwo. Z kolei jeśli zostanie ustalone, że prowadziłeś pojazd pod wpływem alkoholu w stanie po spożyciu alkoholu, wówczas będziesz odpowiadać za popełnienie wykroczenia.

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  • zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Stan po spożyciu alkoholu określany jej wówczas, kiedy:

  • zawartość alkoholu we krwi wynosi między 0,2 a 0,5 promila lub
  • zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza waha się pomiędzy 0,1 a 0,25 mg.

Należy zaznaczyć, że jeśli prowadziłeś pojazd pod wpływem innego niż alkohol środka odurzającego, wówczas wartość środków odurzających w Twoim organizmie będzie przeliczona przez biegłego na poziom alkoholu w organizmie. Dopiero wówczas będzie można ustalić skalę Twojego czynu oraz to, czy popełniłeś wykroczenie, czy przestępstwo.

Jaka kara grozi za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu?

Jak już wcześniej zostało zaznaczone, ilość wykrytego alkoholu we krwi ma wpływ na to, czy czyn będzie rozpatrywany na bazie kodeksu karnego, czy kodeksu wykroczeń. Jeśli okaże się, że byłeś pod wpływem alkoholu, wówczas grozi Ci kara aresztu lub kara grzywny wynosząca co najmniej 2 500 zł. Z kolei, jeśli zostanie ustalone, że  prowadziłeś pojazd pod wpływem alkoholu, będąc w stanie nietrzeźwości, wtedy popełniony czyn uznany będzie za przestępstwo, a kara, którą będzie mógł wymierzyć Sąd to: grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do 2 lat. Należy jednak pamiętać, że jeśli byłeś już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w stanie nietrzeźwości czy popełniłeś ten czyn w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów, wówczas podlegasz karze pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Jednak bez względu na to, czy popełniłeś przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu po raz pierwszy, czy kolejny, to w przypadku kiedy Twoja sprawa skończy się w Sądzie, wówczas będziesz musiał liczyć się także z tym, że zostanie orzeczony wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata oraz świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Kontrola policyjna i zatrzymanie prawa jazdy na skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu – co dalej?

Po tym, jak podczas kontroli drogowej zostanie wykryta niedozwolona dawka alkoholu w Twoim organizmie, funkcjonariusz policji zatrzyma Twoje prawo jazdy. Zostanie wszczęte postępowanie przygotowawcze prowadzone przez policję bądź prokuraturę, które zakończy się złożeniem do właściwego Sądu wniosku o ukaranie, aktu oskarżenia albo wniosku o wymierzenie uzgodnionej kary. Na etapie postępowania sądowego możesz podjąć środki mające na celu usprawiedliwienie Twojego zachowania, a co za tym idzie – złagodzenie potencjalnej kary. Działanie profesjonalnego obrońcy będzie zmierzało do uzyskania łagodniejszego wyroku, a dzięki temu przejście przez całą sprawę w sądzie może być dla Ciebie mniej problematyczne i stresujące.  Adwokat Żary Jarosław Wróblewski posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, a jego wiedza i kompetencje mogą pomóc rozwiązać Twój problem.

Wyrok za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Kluczowym momentem dla każdego, kto jest oskarżony o popełnienie przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, jest chwila odczytania wyroku przez sędziego. Wówczas dowiadujesz się najbardziej interesujących Ciebie kwestii, a więc jakie środki karne zastosował wobec ciebie Sąd. W typowym wyroku oznaczona jest wysokość kary, czas zakazu prowadzenia pojazdów, kwota świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej czy obowiązek pokrycia dodatkowych opłat sądowych. Doświadczenie zebrane na przestrzeni lat przez Adwokat Żary Jarosław Wróblewski wskazuje, że największą dolegliwością dla skazanego jest zakaz prowadzenia pojazdów, który wynosi co najmniej 3 lata.

Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów w dużym stopniu oddziałuje na skazanych, niejednokrotnie wywracając ich dotychczasowe życie do góry nogami. Jest to dotkliwe szczególnie dla tych, którzy przed popełnieniem przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu byli aktywni zawodowo, a tym bardziej kiedy samochód był niezbędnym narzędziem pracy. Jednak bez względu na to, w dzisiejszych czasach nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez samochodu, który każdego dnia ułatwia i przyspiesza nam załatwianie wielu spraw. Na szczęście prawo przewiduje możliwość wcześniejszego, niż jest to orzeczone w wyroku, uzyskania możliwości prowadzenia pojazdów. Trzeba pamiętać, że aby móc korzystać z tego przywileju, będziesz musiał uzyskać zgodę Sądu, który przed wydaniem stosownego postanowienia będzie badać przesłanki dla stwierdzenia czy będziesz mógł skorzystać z takiego rozwiązania. Więcej na ten temat dowiesz się we wpisie Zakaz prowadzenia pojazdów. Blokada alkoholowa

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych