Zakaz prowadzenia pojazdów. Blokada alkoholowa

W przypadku orzeczenia przez sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, można środek ten skrócić poprzez złożenie wniosku o zmianę formy wykonania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów. Złożenie takiego wniosku często skutkuje uzyskaniem możliwości prowadzenia pojazdów nawet po upłynięciu połowy czasu wykonywania środka karnego. Jednak, aby to było możliwe, muszą wystąpić przesłanki, o których będzie mowa w dalszej części tego wpisu.

W jakich sytuacjach może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów jest jednym z tych środków karnych, z których korzystają sądy, ustalając ostateczny wyrok. Zgodnie z Kodeksem Karnym zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany w sytuacjach, kiedy zostało popełnione przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Ten środek karny stosowany jest szczególnie w odniesieniu do skazanego, który popełnił przestępstwo, z którego wynika że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji lub prowadził pojazd pod wpływem alkoholu czy innej substancji odurzającej. Należy podkreślić, że sąd zawsze orzeka zakaz prowadzenia pojazdów w razie skazania za ucieczkę przed pościgiem funkcjonariuszy uprawnionych do przeprowadzenia kontroli w ruchu drogowym, a także w przypadku prowadzenia pojazdu bez uprawnień.

Ile trwa zakaz prowadzenia pojazdów?

Co do zasady zakaz prowadzenia pojazdów trwa od 1 roku do 15 lat. Zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany na okres minimum 3 lat w wypadkach, kiedy sprawca, popełniając przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był nietrzeźwy, prowadził pojazd, będąc pod wpływem środków odurzających bądź zbiegł z miejsca zdarzenia.

Warto podkreślić, że sąd może orzec także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Dzieje się to w sytuacjach, kiedy dana osoba została skazana za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i była wcześniej prawomocnie skazana za takie samo przestępstwo lub kiedy skazany popełnił przestępstwo sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym czy spowodował wypadek, będąc jednocześnie w stanie nietrzeźwości (tego, kiedy zachodzi stan nietrzeźwości, dowiesz się we wpisie Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego ) lub pod wpływem środka odurzającego.

Skrócenie okresu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów – blokada alkoholowa

W razie wypełnienia określonych przepisami prawa przesłanek, każdy skazany ma prawo złożyć wniosek do sądu w celu skrócenia obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów. Po przeanalizowaniu przez sędziego konkretnego przypadku i ustaleniu, że skazany spełnił wszystkie warunki oznaczone w kodeksie, sąd wyda decyzję o zakazie prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, czyli, mówiąc inaczej – zgodzi się na to, aby skazany mógł prowadzić pojazdy, pod warunkiem, że będą one wyposażone w blokadę alkoholową.

Co trzeba zrobić, aby sąd wydał zgodę na prowadzenie pojazdów z blokadą alkoholową?

W celu uzyskania zgody sądu na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową, skazany musi spełnić kumulatywnie dwie przesłanki. Po pierwsze zakaz prowadzenia pojazdów musi być wykonywany przez co najmniej połowę orzeczonego wymiaru. Warto pamiętać, że data rozpoczęcia wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów zazwyczaj nie jest tożsama z datą wyroku – dzieje się tak z uwagi na to, że sąd zalicza oskarżonemu na poczet okresu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów czas realnego zatrzymania prawa jazdy. Innymi słowy – okres obowiązywania środka karnego liczony jest od dnia, w którym policjant dokonał zatrzymania prawa jazdy. Trzeba mieć na uwadze to, że w razie orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów skazany może również starać się uzyskać zgodę na prowadzenie pojazdów z blokadą alkoholową. Jednak w takim przypadku skazany musi wykonywać środek karny przez co najmniej 10 lat.

Drugą przesłanką, której zaistnienie jest konieczne do uzyskania satysfakcjonującego rozstrzygnięcia sądu, jest pozytywna prognoza kryminologiczna. Oznacza to, że sąd musi nabrać przekonania, że w razie zezwolenia na prowadzenie pojazdów z blokadą alkoholową skazany nie będzie zagrażał bezpieczeństwu w komunikacji. Aby ustalić tę kwestię sąd każdorazowo bada postawę, warunki osobiste oraz zachowanie w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów.

Otrzymałem zgodę sądu na prowadzenie pojazdów z blokadą alkoholową – co dalej?

Jeśli uda się uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie sądu w sprawie prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową, wówczas pozostaną do przeprowadzenia sprawy administracyjne i techniczne. Niezbędne będzie załatwienie spraw formalnych w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego odnośnie wydania prawa jazdy z odpowiednią adnotacją. Ponadto będziesz musiał zlecić założenie blokady alkoholowej do swojego samochodu specjalistycznej firmie.

W razie jakichkolwiek pytań w sprawie złożenia wniosku o zmianę formy wykonania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów do sądu, skontaktuj się z nami. Adwokat Żary Jarosław Wróblewski w jasny i przystępny sposób wyjaśni Ci wszelkie kwestie związane z Twoją sprawą.

Masz wątpliwości, czy Twoja sprawa ma szansę powodzenia? A może po przeczytaniu tego wpisu zdałeś sobie sprawę z tego, że możesz bez problemu złożyć wniosek do Sądu o wydanie zgody na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową? Skontaktuj się z nami, przechodząc do zakładki kontakt.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych