Adwokat w sprawach karnych - karnista

W następstwie popełnienia czynu zabronionego, takiego jak przestępstwo i wykroczenie, także skarbowe, wszczynane jest postępowanie, mające na celu wykrycie sprawcy i osądzenie go. Niezbywalnym prawem oskarżonego i podejrzanego jest możliwość korzystania z usług obrońcy, którym może być adwokat. Sprawy karne podzielone są na dwa etapy. Pierwszym z nich jest postępowanie przygotowawcze, prowadzone przez prokuraturę bądź policję. Następnie sprawa może trafić do sądu, gdzie toczy się ciąg dalszy postępowania karnego.

Jaka jest rola adwokata w sprawach karnych?

W trakcie postępowania przygotowawczego oraz podczas rozprawy sądowej, zarówno pokrzywdzonemu, jak i podejrzanemu czy też oskarżonemu może towarzyszyć prawnik. Takie sytuacje są domeną karnistów. To adwokaci, których specjalnością są sprawy karne.

Głównym zadaniem obrońcy jest dbanie o interesy Klienta i działanie na jego korzyść. Do zadań karnisty należy m.in.:

  • udzielanie szczegółowych i wyczerpujących porad oraz objaśnianie zaistniałej sytuacji, obowiązującego prawa oraz dalszych procedur,
  • towarzyszenie Klientowi w trakcie przesłuchiwania go przez policję i prokuraturę,
  • przygotowywanie zawiadomień, apelacji, zażaleń i innych pism,
  • obrona osoby oskarżonej przed sądem bądź reprezentowanie pokrzywdzonego.

Ponadto adwokat, którego specjalnością jest prawo karne, czuwa nad prawidłowym przebiegiem czynności prowadzonych w toku postępowania przez policję i prokuraturę wobec Klienta.

Jako karnista reprezentuję osoby oskarżone i podejrzane, również w przypadku przyznania się do winy. Należy pamiętać, że wyrok wydaje sędzia, a przed jego ogłoszeniem obowiązuje gwarantowane przez prawo domniemanie niewinności. W niektórych przypadkach zasadne jest złożenie przed sądem wniosku o dobrowolne poddanie się karze.

W przypadku reprezentowania osób pokrzywdzonych, karnista staje się pełnomocnikiem pokrzywdzonego. Zgodnie z obowiązującym prawem, w toku sprawy adwokat może złożyć w imieniu Klienta wniosek o naprawienie szkody wyrządzonej na skutek popełnienia czynu zabronionego bądź o zadośćuczynienie.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych