Adwokat w sprawach spadkowych

Po śmierci pozostawiamy po sobie ogół praw (na przykład przedmioty, nieruchomości, aktywa, obligacje) i obowiązków (niektóre zobowiązania finansowe, w tym długi). Przechodzą one na osoby dziedziczące po nas, zwane spadkobiercami. Ta definicja spadku doskonale nakreśla potencjalne problemy, jakie mogą czekać adwokatów i ich Klientów w sprawach spadkowych.

Nierzadko to skomplikowane i ciągnące się przez wiele tygodni rozmowy i negocjacje między członkami rodzin. Jednym z często pojawiających się problemów jest kwestia testamentu, jego ewentualnej nieważności oraz prawo do zachowku osób, które ustawowo powinny dziedziczyć po zmarłym, ale nie zostały do tego powołane przez spadkodawcę.

Adwokat prowadzący sprawy spadkowe zajmuje się także kwestiami takimi, jak:

    • stwierdzenie nabycia spadku lub jego odrzucenia,
    • pomoc w podzieleniu majątku pomiędzy spadkobierców, prowadzenie mediacji,
    • ustalenie kto i w jakim stopniu dziedziczy majątek,
    • udzielanie porad prawnych i wsparcie we wszelkich kwestiach związanych z formalnościami.
 
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych