Ustalenie kręgu spadkobierców w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku

Strona główna » Ustalenie kręgu spadkobierców w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku

Sąd ustala kto jest spadkobiercą na podstawie aktów stanu cywilnego, takich jak akt zgonu, akt urodzenia, akt małżeństwa. Ponadto przynajmniej jeden z uczestników postępowania sądowego składa zapewnienie spadkowe oświadczając o wiadomym mu kręgu spadkobierców i testamentach o ile istnieją. Jeżeli nie ma testamentów sąd ustala krąg spadkobierców i ich udziały zgodnie z regułami dziedziczenia ustawowego. Jeżeli są testamenty istnieje podstawa do ustalania kręgu spadkobierców na podstawie reguł dziedziczenia testamentowego.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych