Rozwód, wina małżonka/małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Strona główna » Rozwód, wina małżonka/małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego.
Przy orzeczeniu rozwodu ważną rolę spełnia przesłanka winy. Pojęcie winy na gruncie sprawy rozwodowej polega na tym, że winnym jest ten małżonek, który narusza obowiązki wynikające z małżeństwa, nie chodzi tu tylko o obowiązki wobec drugiego małżonka, ale także względem dzieci i innych osób bliskich drugiemu małżonkowi.
W dzisiejszym poście zajmę się przesłanką winy w rozpadzie małżeństwa.
Dla przypomnienia zgodnie z art. 56 § 1 k.r.o. każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.
Wspólne pożycie małżonków wyraża się na płaszczyźnie duchowej, fizycznej i ekonomicznej. Zupełny rozkład następuje, gdy małżonków nie łączy żadna z tych więzi.
Trwały rozpad pożycia małżonków występuje wtedy gdy z okoliczności danego przypadku można stwierdzić, że małżonkowie do siebie nie wrócą.
Obie ww. przesłanki tj. zupełność i trwałość rozpadu pożycia muszą wystąpić łącznie.
Przy orzeczeniu rozwodu ważną rolę spełnia przesłanka winy. Pojęcie winy na gruncie sprawy rozwodowej polega na tym, że winnym jest ten małżonek, który narusza obowiązki wynikające z małżeństwa, nie chodzi tu tylko o obowiązki wobec drugiego małżonka, ale także względem dzieci i innych osób bliskich drugiemu małżonkowi.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych