Obliczanie wysokości alimentów

Strona główna » Obliczanie wysokości alimentów

Na wysokość alimentów dochodzonych przed sądem mają wpływ potrzeby osoby uprawnionej. Potrzeby te najlepiej udokumentować, np. paragonami, fakturami, umowami itp. Jeżeli nie jest możliwe lub utrudnione jest wykazanie dowodów, należy przedstawić wiarygodną symulację kosztów. Ponadto można wskazać koszty, które obecnie nie są ponoszone, ale gdyby osoba uprawniona miała środki to by je poniosiła, np. dziecko powinno być zapisane na korepetycje, ale obecnie na nie chodzi ze względu na brak środków.
Na wysokość alimentów ma wpływ także standard życia, możliwości zarobkowe i dochody osoby zobowiązanej do uiszczania alimentów. Osoba uprawniona najczęściej ma prawo żyć na poziomie osoby zobowiązanej, zwłaszcza gdy ten poziom jest wysoki. Bywa tak, że osoba zobowiązana do uiszczania alimentów zaniża swoje dochody albo unika wykazywania jakichkolwiek dochodów. W takim przypadku sąd powinien brać pod uwagę nie aktualne dochody, ale możliwości zarobkowe, tzn. przyjmuje się dochody, które dana osoba mogłaby uzyskać gdyby pracowała.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych