Zasiedzenie nieruchomości, cz.1.

Strona główna » Zasiedzenie nieruchomości, cz.1.

Na czym polega zasiedzenie nieruchomości.

Zasiedzenie nieruchomości polega na nabyciu jej własności na skutek posiadania przez określony czas. Posiadanie takie musi być samoistne. Oznacza to, że posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem faktycznie włada nią jak właściciel. Jeżeli taki posiadacz ma świadomość, że nieruchomość nie jest jego własnością to do nabycia własności potrzebuje 30 lat od chwili wejścia w posiadanie. Jeżeli posiadacz był w błędnym, ale usprawiedliwionym przekonaniu, że rzecz jest jego własnością potrzebuje lat 20 do nabycia jej na własność.
W kolejnej części bloga Kancelarii Adwokackiej w Żarach Wróblewski Wroczyński omówię bardziej szczegółowo pojęcie dobrej i złej wiary posiadacza samoistnego. 

Zła wiara posiadacza a zasiedzenie.

Pomimo tego, że posiadacz samoistny nieruchomości, jest posiadaczem w złej wierze to może ją nabyć w drodze zasiedzenia. Zła wiara oznacza zazwyczaj, że posiadacz ma świadomość, że dana rzecz nigdy nie była jego własnością, ale poprzez korzystanie z rzeczy we własnym imieniu, czyli korzystaniu z niej tak jak właściciel i manifestowaniem tego, uzyskuje własność nieruchomości na skutek upływu czasu.
Jednak posiadacz samoistny może być w złej wierze pomimo tego, że był przekonany, iż wszedł w posiadanie nieruchomości w dobrej wierze i jest przekonany, iż posiada tytuł prawny do bycia właścicielem nieruchomości. Przykładowo nabywca nieruchomości nabył ją od właściciela nie zachowując formy aktu notarialnego myśląc, że zachowanie zwykłej formy pisemnej przenosi własność nieruchomości. Jeżeli nabycie nieruchomości nie ma zachowanej formy aktu notarialnego, to jest nieskuteczne pomimo, że nabywca zapłacił cenę sprzedającemu. W obecnych czasach wiedza o tym, że zakup nieruchomości jest skuteczne w formie aktu notarialnego jest powszechne. Zatem w złej wierze jest ten który wie, że własność nieruchomości mu nie przysługuje lub też przy zachowaniu należytej staranności mógłby się o tym dowiedzieć.
Stanów faktycznych wskazujących na złą wiarę posiadacza nieruchomości jest więcej i nie sposób z góry je wszystkie wymienić.
Adwokaci z Kancelarii Prawnej w Żarach mogą indywidualnie ocenić każdy przypadek dobrej lub złej wiary posiadacza. Tak jak była mowa w części I artykułu na temat zasiedzenia, ma to wpływ tylko na czas posiadania potrzebny do przeniesienia własności w drodze posiadania.

Dobra wiara posiadacza a zasiedzenie.

Dobra wiara posiadacza występuje gdy jest on w błędnym, ale uzasadnionym przekonaniu, że jest właścicielem nieruchomości. Przykładowo jeżeli posiadacz nabył nieruchomość w formie aktu notarialnego, ale na skutek wad prawnych ostatecznie jej nie nabył, może być uznany za posiadacza w dobrej wierze. Należy podkreślić, że ustawa domniemuje dobrą wiarę posiadacza.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych