Wskazanie sposobów egzekucji we wniosku egzekucyjnym.

Komornik sądowy stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika i w przypadku, gdy egzekucja z jednej części majątku dłużnika wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może złożyć wniosek do organu egzekucyjnego o zawieszenie egzekucji z pozostałej części majątku.