Swoją główną siedzibę adwokat Robert Klocek ma w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 11 lok. 308-309.
Filię swojej kancelarii posiada w Żarach.
W Żarach można spotkać się z mecenasem po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.