Pan Jarosław Wróblewski jako adwokat jest jak najbardziej godny mojego polecenia.Do każdej sprawy podchodzi bardzo profesjonalnie.Godny zaufania,uprzejmy. (Translated by Google) As an attorney, Mr. Jarosław Wróblewski is most worthy of my recommendation. He approaches each case very professionally, trustworthy, polite.Ewelina Pieszak2020-09-28
Adwokat na swoim miejscu,konkretnie i z szacunkiem rozmawia o sprawie z klientem. Sympatyczny, uprzejmy.Polecam.Arkadiusz Kwiryng2020-09-28
Serdecznie polecam Pana Jarosława Wróblewskiego. Jest zaangażowany, szczery oraz potrafi rozmawiać z klientem. (Translated by Google) I heartily recommend Mr. Jarosław Wróblewski. He is committed, honest and can talk to the client.Klaudia J2020-07-04
Pan Jarosław Wróblewski jest w profesjonalistą w każdym celu, świetnie angażuje się w sprawę, jest adwokatem z powołania. Rzetelny, kompetentny, ma świetny kontakt z klientem. Zasłużone pięć gwiazdek i polecam pana mecenasa każdemu, kto oczekuje profesjonalnego zajęcia się sprawą. Warto zaufać, na sto procent. Powodzenia dla pana Jarosława!Aleksandra S2020-07-01
Profesjonalizm w każdym calu. (Translated by Google) Professionalism in every inch.Tom Tom2020-05-28
Super (Translated by Google) coolMAX na terenie wroga Berlin Brandenburg2019-12-13
Adwokat Jarosław Wróblewski – kompetentny, rzetelny, fachowe doradztwo, zaangażowany w prowadzoną sprawę. Poważnie i z szacunkiem traktuje klienta. Zdecydowanie polecam (Translated by Google) Advocate Jarosław Wróblewski – competent, reliable, professional advice, involved in the case. He treats the customer seriously and respectfully. I would definitely recommendZbigniew Klisowski2019-11-26
Obsługa prawna jest na wysokim poziomie. Poslugiwanie się literą prawa, językiem prawa , mowa jest jak najbardziej właściwa. Zaangażowanie , wytrwałość , sumienność , rzetelność , poświęcenie jak i innowacyjność działania w postępowaniu procesowym ze strony adw J. Wróblewskiego jest wszystkim tym , czego oczekujemy , wymagamy od swego pełnomocnika. Prawnik , adwokat , przedstawiciel prawny godny do zarekomendowania , polecenia innym. (Translated by Google) Legal service is at a high level. Using the letter of the law, the language of law, speech is the most appropriate. Commitment, perseverance, conscientiousness, reliability, dedication and innovation in the proceedings on the part of advocate J. Wróblewski is all we expect, we demand from our attorney. Lawyer, lawyer, legal representative worth recommending, recommending to others.Piotr Karpiński2019-11-10
Koszystalismy z Usług Pana Adwokata Jarosława Wróblewskiego, bardzo nam pomógł, bardzo sympatyczny Pan, rozwiąże każda sprawę nawet ta najtrudniejszą … Jeżeli będziemy potrzebować jeszcze kiedyś pomocy na pewno tam wrócimy… Naprawdę gorąco polecam… 😉 (Translated by Google) We used the services of Mr. Advocate Jarosław Wróblewski, he helped us a lot, a very nice gentleman, he will solve every case, even the most difficult one … If we need help again someday we will definitely go back … I highly recommend it … 😉Olga Surwiło2019-09-24
Pan Jarosław prowadził i prowadzi moje sprawy z odszkodowania wypadku przy pracy oraz z zusu . Jest bardzo zaangażowany w powierzone mu sprawy zawsze wszystko na czas każda kwestia jest analizowana tak jak to powinno być .współpraca jest z panem Jarosławem bardzo dobra jest osobą która nie owija w bawełnę i potrafi pomuc. (Translated by Google) Mr. Jarosław has managed and handles my cases from compensation of accidents at work and social security. He is very involved in the matters entrusted to him, always everything on time, every issue is analyzed as it should be. The cooperation with Mr. Jarosław is very good, he is a person who does not beat the bush and can help.Rysiek Zaremba2019-09-17
Kancelaria zajmowała się moją sprawą z oskarżenia prywatnego jako pokrzywdzony z pozytywnym zakończeniem sprawy. Polecam serdecznie i pozdrawiam. (Translated by Google) The Law Firm handled my private prosecution as a victim with a positive outcome. I heartily recommend and greet.Łukasz Z2019-08-08
Pan mecenas jest osobą zaufaną, kompenentną i zaangazowaną w sprawę. Prowadzący rozmowe w miłej atmosferze. Polecam! (Translated by Google) Mr. Patron is a trusted, competent and involved person. Conducting conversations in a pleasant atmosphere. I would recommend!Boguslaw Ficek2019-07-12
Pan Adwokat Leszek Wroczyński prowadził moją sprawę sądową dotyczącą mieszkania . Wykazał się dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem jak również ogromną pomocą . Jest osobą rzetelną , w pełni oddany prowadzonej sprawie . Zawsze poświęcał mi swój czas , udzielał fachowych porad i odpowiedzi na moje pytania. Jako klient czułem się zawsze wysłuchany , zrozumiany we wszystkich kwestiach mojej sprawy . Zawsze mogłem na Niego liczyć osobiście jak również telefonicznie . Pan Leszek Wroczyński sprawił , że teraz jestem spokojny , zadowolony z wygranej sprawy . Bardzo serdecznie polecam – z całego serca. (Translated by Google) Mr Leszek Wroczyński, my lawyer, conducted my court case regarding the flat. He showed great commitment and interest as well as great help. He is a reliable person, fully devoted to the case. He always devoted his time to me, gave expert advice and answered my questions. As a client, I felt always heard, understood in all matters of my case. I could always count on him personally as well as by phone. Mr. Leszek Wroczyński made me calm now, happy with the winning of the case. I heartily recommend – with all my heart.Wojciech Ulbrych2019-06-22
Polecam Pana Leszka Wroczyńskiego. Pomógł w bardzo trudnej sprawie, która z góry wyglądała na przegraną. W rezultacie czego zostałem uniewinniony. Pan Leszek jest dyspozycyjnym i kompetętnym Adwokatem. Zdecydowanie polecam. (Translated by Google) I recommend Mr. Leszek Wroczyński. He helped in a very difficult case that looked like a defeat. As a result, I was acquitted. Mr. Leszek is a disposable and competent advocate. I definitely recommend it.Michał Warężak2019-06-01
Pan Mecenas Jarosław Wróblewski to adwokat, który wyróżnia się dużym profesjonalizmem, dokładną analizą powierzonej mu sprawy oraz ogromną wiedzą w zakresie oferowanych usług. Zdecydowanie polecam Pana Mecenasa Jarosława Wróblewskiego. (Translated by Google) Mr. Tomasz Jarosław Wróblewski is an advocate who is distinguished by great professionalism, thorough analysis of the matter entrusted to him and a huge knowledge in the field of services offered. I definitely recommend Mr. Jarosław Wróblewski.Radosław Babula2019-05-31
Serdecznie polecam adwokata Pana Jarosława Wróblewskiego , super kontakt z klientem , pełen profesjonalizm , powaznie i z szacunkiem traktuje klienta. Bardzo dobry i pomocny człowiek! Polecam!!! (Translated by Google) I heartily recommend Mr. Jarosław Wróblewski’s lawyer, great contact with the client, full professionalism, seriously and with respect treats the client. Very good and helpful man! I would recommend !!!Natalia Małek2019-05-29
POLECAM PANA ADWOKATA JAROSŁAWA WROBLEWSKIEGO FACHOWOŚĆ, PROFESIONALIZM,POMOC Ì BARDZO ŻYCZLIWY CZŁOWIEK .PEŁNE POSZANOWANIE Ì PODEJŚCIE DO KLÌJETA A DO TEGO SKUTECZNOSĆ DLA NAS TO NAJLEPSZE BIURO I NAJLEPSZY ADWOKAT Z CALYM SZACUNKIEM. POLECAM WSZYSTKIM . (Translated by Google) I WOULD RECOMMEND YOU BY JAROSŁAW WROBLEWSKI, PROFESSIONALISM, HELP Ì VERY FRIENDLY MAN. FULLY RESPONDING Ì THE APPROACH TO THE KLÅJETA AND FOR THIS EFFECTIVENESS FOR US, THIS IS THE BEST OFFICE AND THE BEST ATTORNEY WITH A FULL ESTIMATE. I RECOMMEND EVERYONE.asia Pawlicka2018-12-24
Kancelaria prowadziła mi dwie sprawy. Jedną wygraliśmy i jedna satysfakcjonująca ugoda. Polecam – rzetelna, miła obsługa i koszty do przyjęcia. (Translated by Google) The Law Firm has two issues for me. We have won one and a satisfactory settlement. I recommend – reliable, friendly service and costs acceptable.Robert Siwulski2018-10-16
Mega dobry adwokat,serdecznie polecam (Translated by Google) Mega good advocate, I heartily recommenddaniel Jablonski2018-09-25

Kancelaria adwokaci Żary