Miesiąc: Październik 2019

Utrata prawa jazdy po jeździe pod wpływem alkoholu.

Normy spożycia alkoholu a utrata prawa jazdy. Niniejszy artykuł dotyczy takiego zagadnienia jak utrata prawa jazdy i możliwości jego wcześniejszego odzyskania. Utrata prawa jazdy dotyczy najczęściej przypadku prowadzenia pod wpływem alkoholu. Policja ustalając, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, nadaje sprawie dalszy tok w sądzie. Jeżeli poziom alkoholu w wydychanym powietrzu w 1 dm3 wydychanego …

Utrata prawa jazdy po jeździe pod wpływem alkoholu. Read More »

Rozwód, wina małżonka/małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Przy orzeczeniu rozwodu ważną rolę spełnia przesłanka winy. Pojęcie winy na gruncie sprawy rozwodowej polega na tym, że winnym jest ten małżonek, który narusza obowiązki wynikające z małżeństwa, nie chodzi tu tylko o obowiązki wobec drugiego małżonka, ale także względem dzieci i innych osób bliskich drugiemu małżonkowi.